Xưởng sản xuất:

Làng nghề Trống Đọi Tam – xã Đọi Sơn – huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam

ĐT: 097.165.2890

Cửa hàng tại Hà Nội:

21/47/108 Trấn Phú – Hà Đông – Hà Nội

HOTLINE: 097.165.2890

Email: xuonggophuquy@gmail.com